การศึกษา

กฎเหล็ก 3 ประการเพื่อพิชิตคะแนน IELTS ตามที่หวัง

กฎเหล็ก 3 ประการเพื่อพิชิตคะแนน IELTS ตามที่หวัง

IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการทำข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เมื่อเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “ทักษะ”  แน่นอนว่าไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่การฝึกฝนที่ใช้เวลาสั้นๆ แต่ต้องมาจากการ ใช้ในชีวิตประจำวันซ้ำๆ และค่อยๆพัฒนาขึ้นดังนั้นการที่จะสอบ IELTS เพื่อให้ได้คะแนนตามที่หวังจึงต้องยึดกฎเหล็ก 3 ประการ

เริ่มจาก กฎขอแรก  ฝึกฝนทุกวัน  ไม่เฉพาะการท่องคำศัพท์และไวยากรณ์แต่รวมถึงการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด ถ้าเป็นไปได้ควรฝึกฝนทุกวัน จะทำให้พัฒนาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อาจเริ่มจากการ ฟังภาษาอังกฤษหลากหลายสำเนียง  การพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน อย่างไรก็ตามควรเริ่มจากการอ่านหรือฟังสิ่งที่สนใจ เช่น เพลง หรือ ภาพยนตร์ จะทำให้ได้รับความสนุกมากขึ้นและไม่เบื่อ และต่อด้วยการเขียนบทความด้วยการใช้คำศัพท์ใหม่ๆ หรือไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

กฎข้อที่สอง  พัฒนาทักษะการอ่านและเขียน  เริ่มจากการอ่านเรื่องที่เข้าใจง่ายๆ เช่น นิทานเด็กหรือบทความง่ายๆ ทั้งนี้ คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ไม่ซับซ้อนหรือยากจนเกินไป และพัฒนาไปอ่านหนังสือพิมพ์ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ดูข่าวช่องบีบีซีหรือ CNN news ทุกวัน จะค่อยๆรู้จักการใช้คำศัพท์ขั้นสูง รวมถึงการใช้สำนวนต่างๆ ที่เข้าใจยาก  ได้ดีขึ้น เมื่อคุ้นเคยดีแล้วก็พัฒนาไปสู่การอ่านหนังสือสารคดี หรือ หนังสือที่เดี่ยวกับเรื่องราวในศาสตร์เฉพาะด้าน

กฎข้อที่สาม หาเทคนิคในการจำคำศัพท์และหลักไวยากรณ์  ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการสอบ IELTS โดยเฉพาะการพูดและการเขียน ที่สำคัญการใช้คำศัพท์ที่สละสลวยมากขึ้น รวมถึงการใช้หลักไวยากรณ์ที่มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น จะทำให้สามารถทำคะแนนได้ดี คุณอาจใช้เทคนิคการจดคำศัพท์และความหมายลงในสมุดโน้ต  เขียนประโยคตัวอย่างลงไปด้วย เพราะจะทำให้คุณเข้าใจสถานการณ์ในการใช้คำศัพท์นั้นๆ อย่างถูกต้อง   ในระยะยาวจะทำให้คุณมีคลังคำศัพท์มากขึ้น และมันจะทำให้คุณรู้วิธีการผสมคำศัพท์และการใช้โครงสร้างประโยคที่เหมาะกับคำ ศัพท์นั้นๆ จากนั้นก็แค่หมั่นทบทวนคำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เป็นตัวช่วยที่ดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณใกล้ตัวที่สุดคือสมาร์ทโฟน และ อินเทอร์เนต  หากคุณมีเป้าหมายในการพิชิตการสอบ IELTS ก็ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ด้วยการฝึกฝนวันละครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย หากทำอย่างสม่ำเสมอ จะส่งผลให้ทักษะการใช้ภาษาของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนและจะส่งผลให้คะแนน IELTS ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ ขอให้ตั้งใจจริงความสำเร็จไม่ไกลเกินไปแน่นอน