Business

ทำไมต้องมีการแจกของแถมของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้า

การโปรโมทสินค้าชนิดใหม่ หรือการทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้า หรือแบรนด์ต่างๆ มากขึ้น ก็ต้องใช้วิธีการโปรโมทด้วยการแจก ของแถมของพรีเมี่ยม หรือไม่ก็เป็นการจัดโปรโมชั่นอย่างเช่นการลดราคาเป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความสนใจในสินค้า หรือแบรนด์นั้นมากขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้สองวิธีนี้ ในการโปรโมท แต่วิธีที่ได้ผลมากที่สุดก็คือ การแจกของแถม เพราะของที่ให้ไปนั้น จะอยู่กับคนที่รับไปทุกวัน เขาสามารถเห็นของเหล่านั้นตลอดเวลา และจะนึกถึงคนรับอยู่เสมอ

จะเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดี ให้กับลูกค้า และเป็นการโปรโมทที่ดีที่สุดด้วย มากกว่าการลดราคาอย่างเห็นได้ชัด แล้วเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมต้องเลือกเป็น ของแถมของพรีเมี่ยม ด้วย ทำไมไม่ใช้เป็นสิ่งของธรรมดา สองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไร ในแง่ของการโปรโมท นี่คือเหตุผล

-ความรู้สึกของคนรับดีกว่า แน่นอนอยู่แล้วทุกคนอยากจะได้สิ่งของที่มันเป็นของพรีเมี่ยมทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นของสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็ตาม ถ้ามันเป็นของทีดี มีราคาสูง คนก็จะเห็นคุณค่าของมันมากกว่า แต่ถ้าเป็นของแถมที่ดูธรรมดา ไม่มีราคาอะไรมาก และเป็นของที่สามารถหาได้ทั่วไป คนที่รับไปก็จะไม่เห็นคุณค่า บางคนก็เอาไปเก็บเลย บางคนก็เอาไปบริจาคต่อ เป็นต้น

-ภาพลักษณ์ดีกว่า องค์กรต่างๆ หรือว่าเจ้าของแบรนด์สินค้า ที่มักใช้ ของแถมของพรีเมี่ยม ให้กับลูกค้า
แบรนด์นั้นๆ ก็จะถูกมองงว่าเป็นแบรนด์ที่ดี มีคุณภาพสูง เพราะแม้แต่ของแถมก็ยังเป็นของคุณภาพดี สินค้าตัวจริงก็ต้องดีแน่นอน คนก็จะมองภาพลักษณ์ไปในแง่พรีเมี่ยมไปเลย และเมื่อคนจะเลือกใช้ของอะไรก็ตาม จะต้องเลือกของดีที่เป็นพรีเมี่ยมเสมอ และลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

-สร้างความสัมพันธ์ที่ดี การให้คือการตอบแทน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนทุกคนได้อย่างดีที่สุด แม้แต่คนที่ไม่รู้จักก็ตาม เมื่อไหร่ที่มีการให้เกิดขึ้น คนก็รู้จักกกันมากขึ้น และความรัก ความรู้สึกดีๆ มันก็จะเกิดขึ้นด้วย แบรนด์สินค้าต่างๆ จึงมักจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการให้นั่นเอง ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะแตกต่างกันออกไป

-ช่วยสร้างยอดขาย การแจก ของแถมของพรีเมี่ยม เป็นเหมือนการโฆษณาไปในตัวด้วย ยิ่งถ้าเจ้าของแบรนด์ มีการประทับตรา หรือว่าโลโก้ลงไปในสินค้าของแถมเหล่านั้นด้วย คนที่รับไปและเอาสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ มันก็เหมือนกับเป็นการโฆษณานั่นเอง ซึ่งเจ้าของแบรนด์เหล่านั้น ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งผู้ที่ให้ และคนที่ได้รับไป

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม เจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ มักจะเลือกใช้ ของแถมของพรีเมี่ยม เอามาแจกให้กับลูกค้า และคนที่อยากจะทำแบรนด์สินค้าอะไรก็ตาม หากอยากจะให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีกับสินค้าของตัวเอง การเลือกของแถมต่างๆ จะต้องเป็นของพรีเมี่ยม หรือของคุณภาพดีเท่านั้น จึงจะเป็นการสร้างแบรนด์ที่ดีที่สุด และได้ผลมากที่สุด